Xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Công Thương Bắc Kạn năm 2017

Thực hiện Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017, trên cơ sở Kế hoạch số 60/KH-SCT ngày 28/11/2016 về thực hiện CCHC giai đoạn 2016 – 2020, ngày 14/3/2017 Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 40/QĐ-SCT 14/3/2017 về phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017.

Chi tiết Kế hoạch số 60/KH-SCT Quyết định số 40/QĐ-SCT 

Sở Công Thương

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn