Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại (HKD Vũ Ngọc Khánh)

Ngày 23 tháng 10 năm 2019 tại Công văn số 93/SCT-QLTM Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại của Công ty Điện lực Bắc Kạn. Chi tiết Chương trình xem tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn