Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng

    Nhằm hướng dẫn nội dung dán nhãn năng lượng theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2011 của Chính phủ … Tiếp tục đọc

Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ:Nhất quán điều hành kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường

   Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã chủ trì cuộc họp với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để lấy ý kiến … Tiếp tục đọc

Thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam Ngày 27/3/2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 06/2012/TT-BCT quy định chi tiết trình tự, thủ tục … Tiếp tục đọc

Một số quy định về chính sách ưu đãi đối với các dự án khuyến khích đầu tư phát triển Du lịch của tỉnh Bắc Kạn

Ngày 25/12/2008, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2758/2008/QĐ-UBND về Danh mục các dự án khuyến khích đầu tư và Quy định các chính sách ưu đãi áp dụng cho các dự án khuyến khích đầu tư … Tiếp tục đọc

Bộ Tài chính quy định cụ thể chính sách thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với các nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phục vụ dự án điện

Ngày 16 tháng 8 năm 2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 118/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện Cụ … Tiếp tục đọc

Bộ Công Thương phê duyệt Đề án phát triển dạy nghề Thương mại điện tử đến năm 2015

Ngày 26 tháng 10 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 5569/QĐ-BCT về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia nghề Thương mại điện tử … Tiếp tục đọc

Trang 9 / 9« Trang đầu...56789