Thông tư quy định chi tiết một số nội dung của quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền

Ngày 30/6/2014, Bộ Công Thương ban hành Thông số 22/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung của quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền ban hành kèm theo quyết định số … Tiếp tục đọc

Bộ Công Thương bãi bỏ Thông tư số 23/2012/TT-BCT quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

Ngày 16 tháng 6 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 17/2014/TT-BCT quy định bãi bỏ Thông tư số 23/2012/TT-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế … Tiếp tục đọc

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn

Ngày 24 tháng 12 năm 2013, UBND tỉnh Bắc Kạn ra Quyết định số 2380/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn. Quy chế gồm 3 chương, … Tiếp tục đọc

Văn bản tuyên truyền, phổ biến hoạt động thu mua hàng hoá của người nước ngoài tại Việt Nam

Để nâng cao tinh thần cảnh giác và ngăn chặn, phòng ngừa kịp thời các hành vi lừa đảo của thương nhân nước ngoài khi tiến hành hoạt động thu mua nông sản, lâm sản, thủy sản (kể cả những … Tiếp tục đọc

Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 24/12/2013, Bộ Công Thương ban hành thông tư số 34/2013/TT-BCT công bố lộ trình hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu … Tiếp tục đọc

Đại hội thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bắc Kạn

Được sự nhất trí của UBND tỉnh, ngày 13 tháng 12 năm 2013, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn – Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh … Tiếp tục đọc

Triển khai thực hiện Thông tư số 21/2013/TT-BCT

Ngày 25 tháng 9 năm 2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 21/2013/TT-BCT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6  năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết … Tiếp tục đọc

Thông báo tạm ngừng cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá

Ngày 27 tháng 06 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, Chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá (Nghị … Tiếp tục đọc

Thông báo tiếp tục cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương

Ngày 20 tháng 12 năm 2012, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 39/2012/TT-BCT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh … Tiếp tục đọc

Bộ Công Thương Ban hành Quyết định Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá trên phạm vi toàn quốc giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025

          Ngày 12 tháng 4 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương ký Quyết định số 2332/QĐ-BCT về việc phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá trên phạm vi toàn quốc giai đoạn … Tiếp tục đọc