Quy định danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT Quy định danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ … Tiếp tục đọc

Chương trình hành động của Chính phủ về tập chung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Ngày 24 tháng 10 năm 2018 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 132/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng … Tiếp tục đọc

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 38/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 05 tháng 9 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 38/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 08 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 … Tiếp tục đọc

Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 115/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Ngày 04/9/2018, Thủ tướng chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2018 và thay … Tiếp tục đọc

Thông tư 22/2018/TT-BYT thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá

Ngày 12/9/2018, Bộ Y tế  ban hành Thông tư 22/2018/TT-BYT quy định Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá. Thông tư 22/2018/TT-BYT của Bộ Y tế có hiệu lực … Tiếp tục đọc

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày 08/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. … Tiếp tục đọc

Quy định mới về chính sách đối với người về hưu trước tuổi

Ngày 31/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP chính sách tinh giản biên chế Theo đó, quy định về chính sách về hưu trước tuổi đã … Tiếp tục đọc

Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 27/9/2018 của Bộ Công Thương Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Ngày 17 tháng 9 năm 2018,Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành Thông tư số 28/2018/TT-BCT Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh. Theo đó Thông tư quy định về vận hành thị trường phát điện … Tiếp tục đọc

Một số điểm mới trong Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Ngày 23 tháng 4 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Nghị định này có hiệu lực thi … Tiếp tục đọc

Trang 3 / 1012345...10...Trang cuối »