UBND tỉnh ban hành Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Chi tiết xem tại đây.

Thông tư quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường có xuất xứ từ các nước ASEAN

Số / Ký hiệu 23/2019/TT-BCT Ngày ban hành 13-11-2019 Ngày có hiệu lực  01-01-2020 Ngày hết hiệu lực Người ký Bộ trưởng Trần Tuấn Anh Trích yếu Thông tư quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập … Tiếp tục đọc

Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam Số / Ký hiệu 33/2019/TT-BCT Ngày ban hành 22-11-2019 Ngày có hiệu lực 08-01-2020 Ngày hết hiệu lực Người ký Bộ trưởng Trần Tuấn Anh … Tiếp tục đọc

Thông tư quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu

Thông tư quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu Số / Ký hiệu 27/2019/TT-BCT Ngày ban hành 15-11-2019 Ngày có hiệu lực Ngày hết hiệu lực Người ký … Tiếp tục đọc

Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Hồng Công, Trung Quốc

Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Hồng Công, Trung Quốc Số / Ký hiệu 21/2019/TT-BCT Ngày ban hành 08-11-2019 Ngày có hiệu lực 23-12-2019 Ngày hết hiệu … Tiếp tục đọc

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015

Ngày 13/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2019/QĐ-TTg về việc sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 … Tiếp tục đọc

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 – 2020

Chi tiết xem tại đây

Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

          Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nghị quyết này đã được Hội đồng … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 1112345...10...Trang cuối »