Thông tư mới về quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

Ngày 26 tháng 6 năm 2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BCT quy định đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. Theo Thông tư này, … Tiếp tục đọc

Ban hành Thông tư quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với các loại thực phẩm thuộc thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thương, ngày 31tháng 12 năm 2015, Bộ Công … Tiếp tục đọc

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch Thuốc lá và Rượu đến năm 2020, có xét đến năm 2025

Ngày 13 tháng 4 năm 2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 449/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ sản phẩm Thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, … Tiếp tục đọc

Thông tư số 60/2014/TT-BCT thay thế Thông tư số 39/2012/TT-BCT hướng dẫn Nghị định số 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu kể từ ngày 01/3/2015

Ngày 27 tháng 12 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 60/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. Thông … Tiếp tục đọc

Thông tư 11/2013/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu

Ngày 18 tháng 6 năm 2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 11/2013/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu”. Ký hiệu QCVN 01 : 2013/BCT. Quy chuẩn này quy … Tiếp tục đọc

Thông tư quy định chi tiết một số nội dung của quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền

Ngày 30/6/2014, Bộ Công Thương ban hành Thông số 22/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung của quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền ban hành kèm theo quyết định số … Tiếp tục đọc

Bộ Công Thương bãi bỏ Thông tư số 23/2012/TT-BCT quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

Ngày 16 tháng 6 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 17/2014/TT-BCT quy định bãi bỏ Thông tư số 23/2012/TT-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế … Tiếp tục đọc

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn

Ngày 24 tháng 12 năm 2013, UBND tỉnh Bắc Kạn ra Quyết định số 2380/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn. Quy chế gồm 3 chương, … Tiếp tục đọc

Văn bản tuyên truyền, phổ biến hoạt động thu mua hàng hoá của người nước ngoài tại Việt Nam

Để nâng cao tinh thần cảnh giác và ngăn chặn, phòng ngừa kịp thời các hành vi lừa đảo của thương nhân nước ngoài khi tiến hành hoạt động thu mua nông sản, lâm sản, thủy sản (kể cả những … Tiếp tục đọc

Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 24/12/2013, Bộ Công Thương ban hành thông tư số 34/2013/TT-BCT công bố lộ trình hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 41234