Công bố Quy hoạch phát triển mạng lưới Chợ, Trung tâm thương mại, Siêu thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2015, có xét đến năm 2020

Ngày 04/10/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1820/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới Chợ, Trung tâm Thương mại, Siêu thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến … Tiếp tục đọc

Công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020

Sở Công Thương Bắc Kạn được UBND tỉnh giao cùng đơn vị tư vấn là Viện Năng Lượng, lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020 tại Văn bản số … Tiếp tục đọc

Phê duyệt Qui hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến 2030

Ngày 24 tháng 6 năm 2011, Bộ Công Thương ban hành quyết định số: 3098 /QĐ-BCT về việc Phê duyệt Qui hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến 2030. … Tiếp tục đọc

Thủ tướng Chính Phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020

Ngày 14/10/2010 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quyết định số 1890/QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020. Chi tiết quyết định xem Tại đây.

Trang 5 / 512345