Thủ tướng Chính Phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020

Ngày 14/10/2010 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quyết định số 1890/QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020. Chi tiết quyết định xem Tại đây.

Trang 5 / 512345