Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập Quy hoạch phát triển

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-SCT ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Sở Công Thương Bắc Kạn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Tư vấn lập Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh … Tiếp tục đọc

UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 – 2020, có xét đến năm 2025.

Ngày 25 tháng 02 năm 2014, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số: 320/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 – 2020, có xét đến … Tiếp tục đọc

UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Pù Pết, huyện Ngân Sơn – Giai đoạn I.

Ngày 20/4/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Pù Pết, huyện Ngân Sơn – Giai đoạn I. Theo Quyết định, Quy hoạch chi tiết xây … Tiếp tục đọc

Công bố quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 03/11/2011, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2084/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Nội dung chi tiết quy … Tiếp tục đọc

Công bố Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020

Ngày 04/10/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1819/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm … Tiếp tục đọc

Công bố Quy hoạch phát triển mạng lưới Chợ, Trung tâm thương mại, Siêu thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2015, có xét đến năm 2020

Ngày 04/10/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1820/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới Chợ, Trung tâm Thương mại, Siêu thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến … Tiếp tục đọc

Công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020

Sở Công Thương Bắc Kạn được UBND tỉnh giao cùng đơn vị tư vấn là Viện Năng Lượng, lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020 tại Văn bản số … Tiếp tục đọc

Phê duyệt Qui hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến 2030

Ngày 24 tháng 6 năm 2011, Bộ Công Thương ban hành quyết định số: 3098 /QĐ-BCT về việc Phê duyệt Qui hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến 2030. … Tiếp tục đọc

Thủ tướng Chính Phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020

Ngày 14/10/2010 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quyết định số 1890/QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020. Chi tiết quyết định xem Tại đây.

Trang 4 / 41234