Nghị định Quy định về chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Để thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, ngày 20/4/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2018/NĐ-CP quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp … Tiếp tục đọc

LẤY Ý KIẾN THAM GIA GÓP Ý CHO DỰ THẢO ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2025, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Văn bản số 3600/UBND-KT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn … Tiếp tục đọc

Công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035

Sở Công Thương được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập Đề án Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 (Quy hoạch), để lập đề án Quy hoạch Sở Công Thương … Tiếp tục đọc

LẤY Ý KIẾN THAM GIA GÓP Ý CHO DỰ THẢO BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Văn bản số 2987/ UBND-CN ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn, trong đó UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương chủ trì, phối hợp … Tiếp tục đọc

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập Quy hoạch phát triển

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-SCT ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Sở Công Thương Bắc Kạn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Tư vấn lập Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh … Tiếp tục đọc

UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 – 2020, có xét đến năm 2025.

Ngày 25 tháng 02 năm 2014, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số: 320/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 – 2020, có xét đến … Tiếp tục đọc

UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Pù Pết, huyện Ngân Sơn – Giai đoạn I.

Ngày 20/4/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Pù Pết, huyện Ngân Sơn – Giai đoạn I. Theo Quyết định, Quy hoạch chi tiết xây … Tiếp tục đọc

Công bố quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 03/11/2011, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2084/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Nội dung chi tiết quy … Tiếp tục đọc

Công bố Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020

Ngày 04/10/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1819/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm … Tiếp tục đọc

Trang 4 / 512345