Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 38/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 05 tháng 9 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 38/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 08 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 … Tiếp tục đọc

Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 115/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Ngày 04/9/2018, Thủ tướng chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2018 và thay … Tiếp tục đọc

Thông tư 22/2018/TT-BYT thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá

Ngày 12/9/2018, Bộ Y tế  ban hành Thông tư 22/2018/TT-BYT quy định Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá. Thông tư 22/2018/TT-BYT của Bộ Y tế có hiệu lực … Tiếp tục đọc

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày 08/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. … Tiếp tục đọc

Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Ngày 16 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 36/2018/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. Theo đó Thông tư quy định trình … Tiếp tục đọc

Quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

Ngày 23 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 4006/QĐ-BCT quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ.  Theo đó, Bộ Công Thương ban hành giá bán buôn … Tiếp tục đọc

Quy định mới về chính sách đối với người về hưu trước tuổi

Ngày 31/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP chính sách tinh giản biên chế Theo đó, quy định về chính sách về hưu trước tuổi đã … Tiếp tục đọc

Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 27/9/2018 của Bộ Công Thương Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Ngày 17 tháng 9 năm 2018,Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành Thông tư số 28/2018/TT-BCT Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh. Theo đó Thông tư quy định về vận hành thị trường phát điện … Tiếp tục đọc

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1752/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Hướng dẫn kèm theo Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 09/11/2017

Thực hiện kiến nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 61/BC-HĐND ngày 12/7/2018 về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn … Tiếp tục đọc