Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 17 tháng 4 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Chi tiết xem tại … Tiếp tục đọc

Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hoá tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2017

Ngày 17 tháng 4 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hoá tỉnh … Tiếp tục đọc

Trang 3 / 3412345...102030...Trang cuối »