Kinh phí bảo đảm công tác bồi thường nhà nước được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, tổ chức

  Ngày 09 tháng 5 năm 2012, Liên Bộ Tài chính – Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện … Tiếp tục đọc

Nhiều đối tượng doanh nghiệp được hưởng ưu đãi từ Nghị quyết 13 của Chính phủ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23-5-2012 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10- 5- 2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh … Tiếp tục đọc

Ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công

 Ngày 21/5, Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2012/NĐ-CP về khuyến công với mục tiêu góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm, … Tiếp tục đọc

Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá – Giải pháp các bên cùng có lợi

Ngày thứ 2 của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII (ngày 22/5), Quốc hội đã tiến hành thảo luận, xem xét dự án Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Phòng, chống rửa tiền. Trong đó, … Tiếp tục đọc

6 loại thực phẩm được miễn kiểm tra ATTP

  Ngày 25/4/2012, Chính Phủ ban hành Nghị định 38/2012/NĐ-CP về hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm. Nghị định nêu rõ tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế … Tiếp tục đọc