Một số quy định về chính sách ưu đãi đối với các dự án khuyến khích đầu tư phát triển Du lịch của tỉnh Bắc Kạn

Ngày 25/12/2008, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2758/2008/QĐ-UBND về Danh mục các dự án khuyến khích đầu tư và Quy định các chính sách ưu đãi áp dụng cho các dự án khuyến khích đầu tư … Tiếp tục đọc

Bộ Tài chính quy định cụ thể chính sách thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với các nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phục vụ dự án điện

Ngày 16 tháng 8 năm 2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 118/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện Cụ … Tiếp tục đọc

Bộ Công Thương phê duyệt Đề án phát triển dạy nghề Thương mại điện tử đến năm 2015

Ngày 26 tháng 10 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 5569/QĐ-BCT về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia nghề Thương mại điện tử … Tiếp tục đọc

Một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân

Ngày 04/11/2011 Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành Nghị định số 101/2011/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ … Tiếp tục đọc

Trang 29 / 29« Trang đầu...1020...2526272829