Sở Công Thương Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn Phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan về Đảm bảo an toàn trong sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) được quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT ngày 28/5/2008 của Liên Bộ Công Thương – Bộ Nội vụ và Quyết định số … Tiếp tục đọc

Thông tư số 138/2012/TT-BTC: Thời gian phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh tối đa 10 năm

  Ngày 20 tháng 8 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 138/2012/TT-BTC hướng dẫn phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà … Tiếp tục đọc

UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập, kiện toàn tổ chức Phòng pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh

Theo nội dung Đề án được phê duyệt tại Quyết định 1301/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của UBND tỉnh, 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được thành lập Phòng Pháp chế gồm các Sở: Nội vụ; Kế hoạch và Đầu … Tiếp tục đọc

Kiểm dịch thực vật quả tươi, cây, cỏ trước khi nhập khẩu

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư 39 quy định Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam, … Tiếp tục đọc