Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

    Ngày 05/04/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Cụ … Tiếp tục đọc

Thay đổi mốc thời gian trong cách tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

 Thông tư còn quy định về phương pháp tính chuyển giá trị của chỉ tiêu kỳ báo cáo theo giá năm gốc 1994 về giá gốc 2010…  Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa phát hành Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT ngày … Tiếp tục đọc

Thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam Ngày 27/3/2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 06/2012/TT-BCT quy định chi tiết trình tự, thủ tục … Tiếp tục đọc