Thông tư số 138/2012/TT-BTC: Thời gian phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh tối đa 10 năm

  Ngày 20 tháng 8 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 138/2012/TT-BTC hướng dẫn phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà … Tiếp tục đọc

UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập, kiện toàn tổ chức Phòng pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh

Theo nội dung Đề án được phê duyệt tại Quyết định 1301/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của UBND tỉnh, 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được thành lập Phòng Pháp chế gồm các Sở: Nội vụ; Kế hoạch và Đầu … Tiếp tục đọc

Kiểm dịch thực vật quả tươi, cây, cỏ trước khi nhập khẩu

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư 39 quy định Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam, … Tiếp tục đọc

Phòng cháy và chữa cháy: Chính sách mới, thực thi… bỏ ngỏ!

    Việc thực hiện Nghị định 52 tại các cửa hàng xăng dầu sẽ khó thực thi Nghị định 52/2012/NĐ-CP ra đời rất cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), nhưng việc … Tiếp tục đọc