Sở Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật hưởng ứng ngày Pháp Luật Việt Nam

 Thực hiện Chỉ thị số 08/2013/CT-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Kế hoạch … Tiếp tục đọc

Sửa Luật Ngân sách nhà nước:Làm rõ hơn trách nhiệm công khai ngân sách

Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) đang được Chính phủ sửa đổi để trình quốc hội xem xét thông qua trong năm 2014. Để khắc phục được những bất cập, các chuyên gia cho rằng, nên chỉnh sửa theo hướng … Tiếp tục đọc

Ban hành Nghị định về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Ngày 15⁄07⁄2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định ban hành Nghị định số 72⁄2013⁄NĐ-CP về việc Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Nghị định cũng đã quy định chi … Tiếp tục đọc

Dự thảo nghị định thay thế Nghị định 84/2009/NĐ-CP:Thêm cạnh tranh cho thị trường xăng dầu

Bộ Công Thương vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định thay thế Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. Dự thảo có nhiều điểm mới nhằm đưa nghị định mới được vận hành đầy đủ, kinh doanh xăng … Tiếp tục đọc