Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về Thương mại điện tử

  Thực hiện Chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ, Bộ Công Thương được giao chủ trì xây dựng Nghị định về Thương mại điện tử để thay thế Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ban hành năm 2006. Cục … Tiếp tục đọc

Thông tư 15/2012/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ

  Ngày 12/6/2012, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 15/2012/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ. Mục tiêu của việc ban hành Thông tư này nhằm điều chỉnh … Tiếp tục đọc

Văn bản pháp luật mới về Sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 22/06/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 về vật liệu nổ công nghiệp. Theo quy định tại Nghị định này, thời hạn … Tiếp tục đọc

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp

  Ngày 01 tháng 6 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 648/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh … Tiếp tục đọc

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNLTK&HQ năm 2013

  Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNLTK&HQ) – Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn gửi các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực … Tiếp tục đọc

5 thành phố lớn: Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển thương mại nội địa

Ông Nguyễn Văn Sửu- Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Sáng (6/7/2012), 5 thành phố lớn gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ phối hợp tổ chức hội nghị ngành … Tiếp tục đọc

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh Uỷ :Về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây huỷ hoại môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

            Trong những năm  qua, công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động khoáng sản, lâm sản trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm thực hiện và đạt được một số kết quả bước đầu, góp phần thúc đẩy … Tiếp tục đọc