Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Chi tiết xem tại đây

Các văn bản quy định của Nhà nước về hoạt động khuyến công

Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công. Chi tiết văn bản tại đây. Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của … Tiếp tục đọc

Trang 2 / 3612345...102030...Trang cuối »