Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong việc cấp giấy phép đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bắc Kạn

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG VIỆC CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH BẮC KẠN I. Đối Với Các Dự Án Thuộc Diện Đăng Ký Cấp Giấy Phép Đầu … Tiếp tục đọc

Một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân

Ngày 04/11/2011 Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành Nghị định số 101/2011/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ … Tiếp tục đọc

Trang 8 / 8« Trang đầu...45678