Danh mục các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được áp dụng trong lĩnh vực Công Thương (cập nhật đến hết tháng 02/2020)

Bộ Công Thương công bố Danh mục các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được áp dụng trong lĩnh vực Công Thương đến nay còn hiệu lực. Chi tiết, xem tại đây. Tham khảo Danh mục Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc … Tiếp tục đọc

Quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện

Số / Ký hiệu 03/VBHN-BCT Ngày ban hành 05-02-2020 Ngày có hiệu lực Ngày hết hiệu lực Người ký Bộ trưởng Trần Tuấn Anh Trích yếu Quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ … Tiếp tục đọc

Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Số / Ký hiệu 02/VBHN-BCT Ngày ban hành 05-02-2020 Ngày có hiệu lực Ngày hết hiệu lực Người ký Bộ trưởng Trần Tuấn Anh Trích yếu Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải … Tiếp tục đọc

Chỉ thị số 03/CT-BCT ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Bộ Công Thương về tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách công tác kiểm tra liên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân

Chi tiết xem tại đây

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ Số / … Tiếp tục đọc

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 912345...Trang cuối »