Triển khai các văn bản pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Nội dung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng tải tại đây. Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền … Tiếp tục đọc

LẤY Ý KIẾN THAM GIA GÓP Ý CHO DỰ THẢO BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Văn bản số 2987/ UBND-CN ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn, trong đó UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương chủ trì, phối hợp … Tiếp tục đọc

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025

Kính gửi: Các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và UBND các huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn Thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 15/01/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về thực hiện Nghị … Tiếp tục đọc

Thông tư mới về quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

Ngày 26 tháng 6 năm 2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BCT quy định đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. Theo Thông tư này, … Tiếp tục đọc

Thông báo về việc góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn của UBND tỉnh

Nổi bật

          Thực hiện Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh … Tiếp tục đọc

Quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BCT gồm những quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương. … Tiếp tục đọc

Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020

Ngày 11 tháng 4 năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hoá tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020. Để đảm bảo thống nhất … Tiếp tục đọc

Tham gia khảo sát về “Luật Cạnh tranh và định hướng sửa đổi”

Theo chương trình xây dựng văn bản pháp luật của Quốc hội và Chính phủ, Luật Cạnh tranh (sửa đổi) đang trong quá trình được Bộ Công Thương dự thảo và dự kiến sẽ được trình Quốc hội ban hành … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 1912345...10...Trang cuối »