Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg Quyết định ban hành Quy chế xây dưng, quản lý, thực hiện Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam

Ngày 08/10/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg Quyết định ban hành Quy chế xây dưng, quản lý, thực hiện Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam. Trong đó, các chương trình xây dựng, phát … Tiếp tục đọc

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015

Ngày 13/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2019/QĐ-TTg về việc sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 … Tiếp tục đọc

BỘ TIÊU CHÍ VÀ MẪU THIẾT KẾ BIỂN HIỆU/BIỂU TƯỢNG CHO ĐIỂM GIỚI THIỆU VÀ BÁN SẢN PHẨM OCOP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3041/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)       I. BỘ TIÊU CHÍ Tiêu chí bắt buộc – Tính mới: Không trùng lặp hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các thiết kế biển hiệu dấu … Tiếp tục đọc

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 – 2020

Chi tiết xem tại đây

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: Tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14

Luật Cạnh tranh năm 2018 gồm 10 chương, 118 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Những nội dung cơ bản: – Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Luật quy định điều chỉnh cả … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 3712345...102030...Trang cuối »