UBND tỉnh ban hành Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND

Ngày 28/8/2018, UBND tỉnh  ban hành Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực giá thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chi tiết xem tại đây.

Kim Oanh

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn