UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật năm 2019

Chi tiết xem tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn