Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18/12/2019 của Bọ Công Thương Sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành;

Chi tiết xem tại đây

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn