Triển khai thực hiện Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1712/UBND-CN ngày 06 tháng 7 năm 2012 về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về công tác dự trữ hàng hoá bình ổn giá tại Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá Chương trình dự trữ hàng hoá bình ổn giá;

Thời gian qua, trong bối cảnh thị trường trong nước nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng biến động phức tạp, giá cả hàng hoá tăng do chịu tác động của tình hình trong nước và thế giới. Tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các ngành có liên quan và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Chương trình dự trữ hàng hoá bình ổn nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hoá thiết yếu cho thị trường đã đạt kết quả bước đầu. Loại hàng hoá của một số doanh nghiệp tham gia Chương trình đa dạng và ổn định; giá bán các mặt hàng trong Chương trình được giữ ở mức thấp hơn từ 5% đến 7% so với giá thị trường.

Để tiếp tục thực hiện chương trình này, Sở Công Thương đã chỉ đạo đối với Phòng Công Thương các huyện, Phòng kinh tế Thị xã, Chi cục quản lý thị trường tỉnh, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Đối với phòng Công Thương các huyện, phòng Kinh tế thị xã phải thường xuyên nắm chắc tình hình thị trường, cung cầu hàng hoá nhất là các mặt hàng thiết yếu trên bàn quản lý. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để thống nhất mục tiêu, cách thức thực hiện Chương trình; công bố rộng rãi, công khai thông tin về Chương trình để mọi người dân được biết và tiếp cận Chương trình. Phối kết hợp với doanh nghiệp lựa chọn đưa vào Chương trình các mặt  hàng thiết thực phục vụ ổn định đời sống nhân dân tại địa phương, trong đó ưu tiên hàng hoá sản xuất trong nước; Thường xuyên kiểm tra, giám sát về giá cả và chất lượng hàng hoá tham gia Chương trình. Cần phối hợp với các phòng, ban chức năng để triển khai các biện pháp thúc đẩy liên kết từ khâu sản xuất, phân phối đến tiêu dùng nhằm chủ động tạo nguồn hàng ổn định, lâu dài và đảm bảo chất lượng. Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển mạng lưới điểm bán hàng bình ổn giá đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khu Công nghiệp, những khu dân cư và người lao động tại các doanh nghiệp; kết hợp với các đợt bán hàng lưu động…Nhằm góp phần tăng khả năng tiếp cận các mặt hàng bình ổn cho mọi thành phần trong xã hội;

  Bên cạnh đó các Đội quản lý thị trường các huyện, thị xã tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường; có biện pháp kiểm soát hoạt động phân phối, thu mua hàng hoá của thương nhân nước ngoài trên địa bàn không để gây ra tình trạng sáo trộn, mất ổn định thị trường; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường, đặc biệt là các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu; kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ đối với các mặt hàng do nước nước ngoài sản xuất; đấu tranh với các hành vi đầu cơ găm hàng, gian lận thương mại, tăng giá trái pháp luật;  phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật hiện hành.

            Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong tỉnh phải thường xuyên chấp hành tốt việc kê khai giá, thông báo giá, niêm yết giá bán đối với các mặt hàng thiết yếu theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Công Thương tại công văn số 407/SCT-QLTM ngày 25 tháng 6 năm 2012 về việc chỉ đạo tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn thị trường Bắc Kạn. Các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ phải chủ động tổ chức tiếp nhận, dự trữ hai mặt hàng thiết yếu theo qui định (muối Iode, dầu hỏa thắp sáng) theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, sẵn sàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn trong mọi tình huống. Chủ động xây dựng kế hoạch, cân đối nhu cầu, lựa chọn các mặt hàng thiết yếu cho phù hợp với thực tế của địa phương…để có phương án cụ thể về tài chính, về nhu cầu hỗ trợ vốn vay ưu đãi của đơn vị gửi Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh có phương án hỗ trợ cho các doanh nghiệp.

Các địa phương, các doanh nghiệp cần tăng cường công tác Xúc tiến Thương mại, đẩy mạnh tuyên truyển và triển khai cuộc vận động “Người ViệtNamưu tiên dùng hàng ViệtNam”  một cách thiết thực có hiệu quả.

Nguyễn Thị Vàng (SCT)

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn