Triển khai thực hiện Nghị định số 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 01/2018/TT-BCT và Thông tư số 02/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương

Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Xem nội dung Nghị định số 14/2018/NĐ-CP tại đây.

Ngày 27 tháng 02 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BCT quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân và Thông tư số 02/2018/TT-BCT quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  Nội dung chi tiết xem tại: Thông tư số 01/2018/TT-BCT, Thông tư số 02/2018/TT-BCT.

Kim Oanh- Sở Công Thương

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn