Triển khai các văn bản pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Nội dung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng tải tại đây.

Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội tải tại đây.

Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới tải tại đây.

Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn