Tổ chức nghiệm thu cơ sở mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm miến dong Nhất Thiện Ba Bể