Tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công địa phương năm 2019 tại huyện Ngân Sơn