Tỉnh Bắc Kạn tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn