Bộ Công Thương ban hành Thông tư 12/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

Ngày 12 tháng 6 năm 2017, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Chính … Tiếp tục đọc

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Ngày 04 tháng 7 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 3526/UBND-KT về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua xây … Tiếp tục đọc

UBND tỉnh Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

            Theo kết quả khảo sát cuộc điều tra Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2018 của Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao công bố, chỉ sau một năm, tỉ lệ người tiêu dùng Việt yêu thích … Tiếp tục đọc

Kết quả hoạt động công nghiệp – thương mại 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngay từ đầu năm 2018, được sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và sự phối hợp triển khai của các ngành, các cấp và các địa phương trong tỉnh đã triển khai, chỉ đạo thực hiện … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương Bắc Kạn triển khai thực hiện Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 15/6/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí. Nghị định này áp dụng đối với thương nhân theo quy định của Luật Thương mại và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến … Tiếp tục đọc

Hội nghị “Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện nhiệm vụ của Dự án An toàn thực phẩm thuộc chương trình Mục tiêu Y tế – Dân số được phê duyệt tại Quyết định số 4566/QĐ-BCT ngày 07/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao … Tiếp tục đọc

Kế hoạch hành động của bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ/CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ

Ngày 30 tháng 5 năm 2018 Bộ Công Thương ban hành quyết định số 1866/QĐ-BCT về việc ban hành kế hoạch hành động của bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ/CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của … Tiếp tục đọc

Ban hành Nghị định số 81/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Ngày 22 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết về hoạt động xúc tiến thương mại. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam

Ngày 31/5/2018, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam với các nội dung như sau: Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV … Tiếp tục đọc

Tăng cường quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày 25/5/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1822/QĐ-BCT về Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Mục tiêu của Đề án nhằm … Tiếp tục đọc