Chương trình phối hợp giữa Sở Công Thương với Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 04/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về “Triển khai thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện … Tiếp tục đọc

Bắc Kạn triển khai Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn năm 2012

Thực hiện kế hoạch số 351 ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai Chương trình xúc tiến TMQG đợt 2 năm 2012 theo Quyết định số 5050 ngày 30/8/2012 của Bộ Công Thương; Từ ngày 14/11 … Tiếp tục đọc