Tỉnh Bắc Kạn thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 02/10/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1622/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bắc Kạn. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu … Tiếp tục đọc

Thông báo mời tham dự đoàn khảo sát thị trường Ngành rau quả Trung Quốc và Hội chợ triển lãm thế giới rau quả Trung Quốc (China FVF 2013)

Nhằm tạo điều kiện giới thiệu các doanh nghiệp ngành rau quả Việt Nam nói chung và các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh rau quả tỉnh Bắc Kạn nói riêng tiếp cận với xu thế xuất khẩu … Tiếp tục đọc

Kết quả sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng năm 2013

   Về Công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 1994) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong 9 tháng đầu năm 2013 ước đạt 314.740 triệu đồng, tăng 5,54% so với cùng kỳ năm 2012, bằng … Tiếp tục đọc