Kiểm tra hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và bán lẻ xăng dầu trên địa bàn huyện Na Rì và huyện Chợ Mới

Thực hiện Quyết định số 99/QĐ-SCT ngày 04/5/2017 của Giám đốc Sở Công Thương Bắc Kạn về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (viết tắt … Tiếp tục đọc

Tăng cường thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng sinh học E5

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 31/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học và Công văn số 2943/BCT-KHCN ngày 10/04/2017 của Bộ Công Thương về việc tăng … Tiếp tục đọc

Thông báo mở lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Để tạo điều kiện cho các tổ chức, hộ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thực hiện tốt các quy định của nhà nước về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Sở … Tiếp tục đọc

Đào tạo, tập huấn ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Trong những năm qua, các doanh nghiệp của tỉnh Bắc Kạn đang từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, kỹ năng kinh doanh bán lẻ và cách tiếp cận thị trường, xây dựng thương … Tiếp tục đọc

Bảo đảm hàng hoá chất lượng cao là giải pháp cơ bản đẩy lùi hàng giả

Đây là ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại lễ kỷ niệm … Tiếp tục đọc