Sở Công Thương Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương

Ngày 22/3/2012, Sở Công Thương Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ và Quyết định số 443/QĐ-BCT ngày 18/01/2012 của Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành … Tiếp tục đọc

Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 2012

Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của  Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Quyết định số 2406/QĐ-TTg, ngày 18/12/2011 của Thủ … Tiếp tục đọc

Hoạt động Công nghiệp – Thương mại tháng 02 năm 2012

 Về Công nghiệp Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá cố định 1994) trên địa bàn tỉnh tháng 02 năm 2012 ước đạt 11.546 triệu đồng, tổng 2 tháng đầu năm 2012 ước đạt 22.746 triệu đồng, bằng … Tiếp tục đọc

Kết quả Hoạt động Công nghiệp – Thương mại tháng 01 năm 2012

Về Công nghiệp Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá cố định 1994) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 01 năm 2012 ước đạt 17.970 triệu đồng, bằng 71,87% so với cùng kỳ năm 2011. Chỉ số … Tiếp tục đọc

Thường trực HĐND tỉnh: Họp báo về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá VIII

Sáng 02/12/2011, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp báo thông báo về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá VIII. Đồng chí Đinh Thị Chuyên San- Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh chủ trì … Tiếp tục đọc

Trang 11 / 12« Trang đầu...89101112