Bộ Công Thương ban hành Chương trình phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

   Quyết định số 1620/QĐ-BCT ngày 30/3/2012 của Bộ Công Thương đã đặt ra mục tiêu chung: “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên … Tiếp tục đọc

Bộ Công Thương bổ nhiệm Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương

  Sáng ngày 04 tháng 4 năm 2012, thay mặt Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương. Ngày 30/3/2012, Bộ trưởng … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương

Ngày 22/3/2012, Sở Công Thương Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ và Quyết định số 443/QĐ-BCT ngày 18/01/2012 của Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành … Tiếp tục đọc

Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 2012

Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của  Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Quyết định số 2406/QĐ-TTg, ngày 18/12/2011 của Thủ … Tiếp tục đọc

Hoạt động Công nghiệp – Thương mại tháng 02 năm 2012

 Về Công nghiệp Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá cố định 1994) trên địa bàn tỉnh tháng 02 năm 2012 ước đạt 11.546 triệu đồng, tổng 2 tháng đầu năm 2012 ước đạt 22.746 triệu đồng, bằng … Tiếp tục đọc

Trang 11 / 12« Trang đầu...89101112