Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy chữa cháy rừng

Ngày 02/5/2012, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy chữa cháy rừng. Toàn văn Chỉ thị như sau: Những ngày qua, do chịu ảnh hưởng của rìa … Tiếp tục đọc

Công ty Hoàng Giang tổ chức Lễ đón nhận Chứng nhận Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000:2005

Ngày 26/4/2012 Công ty Hoàng Giang đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Chứng nhận Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000:2005 cho lĩnh vực giết mổ và đóng gói sản phẩm thịt đà điểu, thịt lợn rừng … Tiếp tục đọc

Thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2012 theo nguyên tắc cạnh tranh

Thực hiện Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của … Tiếp tục đọc

Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình thương hiệu quốc gia

  Chương trình Thương hiệu Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 9224/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 12 năm 2011, giao Bộ trưởng Bộ Công Thương ký Quyết định ban hành Quy chế xây dựng … Tiếp tục đọc

Thị xã Bắc Kạn: Chuyển giao công nghệ khí sinh học bể Biogas cho các hộ chăn nuôi

Thực hiện Dự án “Xử lý ô nhiễm môi trường từ chất thải chăn nuôi”, ngày 29/3, Phòng Kinh tế thị xã Bắc Kạn vừa phối hợp với Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Quang Huy tổ chức … Tiếp tục đọc