Thực hiện Quy chế tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 26 tháng 7 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1127/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.  Căn cứ … Tiếp tục đọc

UBND tỉnh ban hành Quy định bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 27/07/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1146/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Các loại tài sản bán đấu giá theo Quy định: Tài sản để … Tiếp tục đọc

UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 26/7/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1127/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Quy chế quy định về tổ chức và quản lý các loại … Tiếp tục đọc

Kiểm tra hoạt động chế biến khoáng sản tại huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 21/6/2012 đoàn công tác Sở Công Th­ương tỉnh Bắc Kạn do ông Hoàng Hà Bắc, Giám đốc Sở cùng một số ngành chức năng liên quan của huyện Ngân Sơn đã tiến hành kiểm tra nắm tình hình hoạt … Tiếp tục đọc

Công ty TNHH Trường Thành Bắc Kạn- hoạt động kinh doanh có hiệu quả

Công ty TNHH Trường Thành Bắc Kạn nằm trên địa bàn xã Bình Trung (Chợ Đồn) là đơn vị kinh doanh chế biến lâm sản và trồng rừng. Được thành lập từ tháng 9/2011, bước đầu Công ty đã ổn … Tiếp tục đọc