HĐND tỉnh: Họp liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VIII

Chiều ngày 04/10, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp liên tịch đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 6 và chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VIII. Đồng chí … Tiếp tục đọc

Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chiều 2/10, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất; tình hình chuẩn … Tiếp tục đọc

Nghị quyết 22 góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn Bắc Kạn

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã đạt được những thành tựu quan trọng, tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2006 – 2010 … Tiếp tục đọc

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tại cuộc họp về công tác quản lý, giám sát việc vận chuyển khoáng sản của các đơn vị trên địa bàn huyện Chợ Đồn

Ngày 26/9/2013, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 97/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tại cuộc họp về công tác quản lý, giám sát việc vận chuyển khoáng sản của các đơn vị trên … Tiếp tục đọc