Sở Công Thương Bắc Kạn và Liên minh Hợp tác xã tỉnh ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2013 – 2018

Thực hiện Kết luận số 56/KL – TW ngày 21 tháng 02 năm 2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu … Tiếp tục đọc

Sở Công thương hướng dẫn biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng tinh bột dong riềng

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang vào giai đoạn thu hoạch củ dong riềng và chế biến tinh bột dong năm 2013. Tránh tình trạng chất lượng tinh bột dong không cao như năm trước, ngay từ đầu … Tiếp tục đọc

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI & DU LỊCH BẮC KẠN Với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Thực hiện Thông báo kết luận số 264-TB/TW ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đồng thời căn cứ kế hoạch … Tiếp tục đọc

Kết quả kiểm tra về hoạt động điện lực, sử dụng điện, tiết kiệm điện và giá bán điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, từ ngày 24/9/2013 đến ngày 10/10/2013  Sở Công Thương tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về hoạt động điện lực, … Tiếp tục đọc