Tập trung triển khai Dự án CSSP một cách hiệu quả, mang đến lợi ích thiết thực cho người dân

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa tại cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (Dự án CSSP) Bắc … Tiếp tục đọc

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 2020

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TTBTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai … Tiếp tục đọc

Tăng cường triển khai các hoạt động của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả Cuộc vận động  “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động đã xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt … Tiếp tục đọc

Kết quả hoạt động Công nghiệp – Thương mại tháng 02 năm 2020

Tháng 02/2020 là thời điểm vừa sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở sản xuất, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai ngay hoạt … Tiếp tục đọc

Ngành Công Thương tăng cường giải pháp thúc đẩy phát triển hàng Việt

Để tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ban Chỉ đạo Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng … Tiếp tục đọc

Tổng kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” năm 2019

Ngày 16/01/2020, Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Đề án … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020

Nhằm tạo không khí phấn khởi, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, thi đua lao động, sản xuất, học tập góp phần thực hiện thắng … Tiếp tục đọc

Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Ngày 17/12/2019 Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Cụ thể, về công tác quản … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 3012345...102030...Trang cuối »