Thông báo các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xem xét, đăng ký thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với mục tiêu Chương trình Hóa dược năm 2019

Thông báo các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xem xét, đăng ký thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với mục tiêu Chương trình Hóa dược năm 2019. Các nhiệm vụ khoa học công nghệ tham gia Chương … Tiếp tục đọc

Thông báo các doanh nghiệp đăng ký Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018.

Giải thương chất lượng quốc gia là hình thức tôn vinh, khen thưởng hằng năm ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, … Tiếp tục đọc

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Giá trị sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017 ước đạt 901.264 triệu đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2016. Giá … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về ATTP ngành Công Thương

Căn cứ Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn … Tiếp tục đọc

Thông báo đăng ký đề xuất các đề tài/dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện kế hoạch năm 2019

Thực hiện Văn bản số 6152/UBND-XDCB ngày 08 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai, thực hiện Văn bản số 11269/BCT-KHCN ngày 29/11/2017 của Bộ Công Thương về việc đăng ký đề xuất nhiệm … Tiếp tục đọc

Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 của Sở Công Thương Bắc Kạn

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018  Về Công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 955.344 triệu đồng. Tỷ lệ số hộ dùng điện lưới quốc gia đạt 97%. Về Thương mại: Tổng … Tiếp tục đọc

Công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035

Sở Công Thương được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập Đề án Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 (Quy hoạch), để lập đề án Quy hoạch Sở Công Thương … Tiếp tục đọc

Tăng cường công tác quản lý khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn sau khi thực hiện ấn định thuế

Để làm tốt công tác quản lý khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn sau khi thực hiện ấn định thuế, ngày 28/9/2017 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 4804/UBND-CN về … Tiếp tục đọc

Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện Na Rì.

Ngày 31 tháng 10 năm 2017 Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn có Văn bản số 547-CV/BCSĐ về việc cho ý kiến bổ sung quy hoạch và khảo sát, lập dự án đầu tư các … Tiếp tục đọc

Hoạt động tiêu thụ dong riềng mùa vụ năm 2017

Năm 2017, chính quyền các cấp, các ngành của tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ bà con nhân dân trồng cây dong riềng. Kết quả, diện tích trồng dong riềng năm 2017 đạt 907 … Tiếp tục đọc