Kế hoạch hành động của bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ/CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ

Ngày 30 tháng 5 năm 2018 Bộ Công Thương ban hành quyết định số 1866/QĐ-BCT về việc ban hành kế hoạch hành động của bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ/CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của … Tiếp tục đọc

Triển khai thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018

Thực hiện Công văn số 2275/BCT-KHCN ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc tổ chức “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018, ngày 11 tháng 4 năm 2018, Sở Công Thương đã … Tiếp tục đọc

Phê duyệt Hợp phần II – Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035

Ngày 18 tháng 12 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2128/UBND-UBND về việc Phê duyệt Hợp phần II – Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV của … Tiếp tục đọc

Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 30 tháng 3 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 485/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, theo đó … Tiếp tục đọc

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 05 tháng 4 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1586/UBND-CN về việc tổ chức triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng … Tiếp tục đọc

Kết quả hoạt động Công nghiệp – Thương mại quý I năm 2018

Từ đầu năm 2018, được sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và sự điều hành của UBND tỉnh, các ngành, các cấp và các địa phương trong tỉnh đã triển khai, chỉ đạo thực hiện các … Tiếp tục đọc

Thông báo các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xem xét, đăng ký thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với mục tiêu Chương trình Hóa dược năm 2019

Thông báo các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xem xét, đăng ký thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với mục tiêu Chương trình Hóa dược năm 2019. Các nhiệm vụ khoa học công nghệ tham gia Chương … Tiếp tục đọc

Thông báo các doanh nghiệp đăng ký Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018.

Giải thương chất lượng quốc gia là hình thức tôn vinh, khen thưởng hằng năm ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, … Tiếp tục đọc

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Giá trị sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017 ước đạt 901.264 triệu đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2016. Giá … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về ATTP ngành Công Thương

Căn cứ Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn … Tiếp tục đọc