Thông tư 15/2012/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ

  Ngày 12/6/2012, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 15/2012/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ. Mục tiêu của việc ban hành Thông tư này nhằm điều chỉnh … Tiếp tục đọc

Thủ tướng phê duyệt đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

     Ngày 17/7/2012, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 929/QĐ-TTg, chính thứcphê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”. … Tiếp tục đọc

Tình hình trồng và kinh doanh nguyên liệu thuốc lá năm 2012 trên địa bàn tỉnh

Cây thuốc lá là cây công nghiệp ngắn ngày được trồng tại một số huyện trên địa bàn tỉnh là một loại cây nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tận dung khai thác hết khả năng sử dụng … Tiếp tục đọc

Những điểm mới về chính sách khuyến công của Nghị định 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 21 tháng 5 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về khuyến công thay thế Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 9/6/2004 về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn. Nghị định 45/2012/NĐ-CP ra đời, … Tiếp tục đọc

Phê duyệt Kế hoạch sản xuất và đầu tư phát triển 5 năm 2011 – 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

“Phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành tập đoàn kinh tế mạnh, giữ vai trò chủ đạo trong ngành điện; đảm bảo an ninh và chất lượng cung cấp điện, đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh … Tiếp tục đọc

Quy định về hoạt động khuyến công

  Ngày 21 tháng 05 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về khuyến công. Nghị định này quy định các chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển … Tiếp tục đọc

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNLTK&HQ năm 2013

  Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNLTK&HQ) – Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn gửi các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực … Tiếp tục đọc

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã Ngành Công thương phát huy vai trò

Gần đây, doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong Ngành Công thương đang ngày càng phát triển năng động, thích ứng nhanh với những thay đổi của thị trường, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới phát … Tiếp tục đọc