Phê duyệt Kế hoạch sản xuất và đầu tư phát triển 5 năm 2011 – 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

“Phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành tập đoàn kinh tế mạnh, giữ vai trò chủ đạo trong ngành điện; đảm bảo an ninh và chất lượng cung cấp điện, đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh … Tiếp tục đọc

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNLTK&HQ năm 2013

  Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNLTK&HQ) – Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn gửi các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực … Tiếp tục đọc

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã Ngành Công thương phát huy vai trò

Gần đây, doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong Ngành Công thương đang ngày càng phát triển năng động, thích ứng nhanh với những thay đổi của thị trường, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới phát … Tiếp tục đọc

Kết quả kiểm tra hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 6 tháng đầu năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện kế hoạch số 326/KH- SCT ngày 22/5/2012 của Sở Công thương Bắc Kạn về việc kiểm tra cung ứng, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiêp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 6 tháng đầu … Tiếp tục đọc

Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng nước sạch, vệ sinh môi trường

  Bà Nông Thị Ngoạt bên giếng nước của gia đình.     Sau gần tám năm thực hiện, Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS và VSMTNT) do Ngân hàng Chính sách … Tiếp tục đọc