Kết quả hoạt động công nghiệp – thương mại tháng 10 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong tháng 10/2018 nhìn chung phát triển ổn định. Hàng hóa đa dạng, phong phú về chủng loại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân … Tiếp tục đọc

Bộ Công Thương ban hành Quyết định chỉ định đơn vị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Theo đó, ngày 08/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3612/QĐ-BCT về việc chỉ định đơn vị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Chỉ định Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm tiếp nhận hồ … Tiếp tục đọc

Tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em (Thông báo số 324/TB-VPCP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Văn … Tiếp tục đọc

Tuyên truyền thành tựu đảm bảo quyền con người nhân kỷ niệm 70 năm Ngày nhân quyền thế giới

Ngày 13/8/2018, Ban Chỉ đạo nhân quyền Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐ-BCĐNQ phê duyệt Kế hoạch hoạt động thông tin, tuyên truyền về thành tựu đảm bảo quyền con người nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Nhân … Tiếp tục đọc

Hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị, đảm bảo đúng quy định về bình đẳng giới

Đây là một trong những nội dung chính thuộc nhóm giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020 vừa được UBND tỉnh … Tiếp tục đọc

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Quyết định số 1227/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Quyết định số 1227/QĐ- TTg về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, để triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất … Tiếp tục đọc

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo quản lý hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Nghị định số 107/2018/NĐ – CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, để chỉ đạo quản lý hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh UBND … Tiếp tục đọc

Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Sở Công Thương luôn quan tâm chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công nghệ thông tin (CNTT) và ứng dụng tin học hoá vào công tác chuyên môn theo chức năng … Tiếp tục đọc

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP lần thứ I – năm 2018

Căn cứ Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn (OCOP) năm 2018, ngày … Tiếp tục đọc

Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Ngày 16 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 36/2018/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. Theo đó Thông tư quy định trình … Tiếp tục đọc