Phát động thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 -2024.

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội lần thứ IX MTTQ Việt Nam, góp phần … Tiếp tục đọc

Kết quả thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Thực hiện Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc … Tiếp tục đọc

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018

Nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia hành động của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng, các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới … Tiếp tục đọc

Kết quả kiểm tra công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-SCT ngày 22/8/2018 của Sở Công Thương về việc kiểm tra công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Từ ngày 31/8/2018 đến ngày 19/9/2019, … Tiếp tục đọc

Sơ kết phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020 lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020 tại Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 4318/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ Công Thương … Tiếp tục đọc

Kết quả kiểm tra, kiểm soát thị trường tết Trung thu năm 2018

 Thực hiện sự chỉ đạo Cục Quản lý thị trường, Ban chỉ đạo 389 tỉnh, UBND tỉnh, Sở Công Thương, ngày 14 tháng 8 năm 2018, Chi cục Quản lý thị trường (Chi cục) đã ban hành văn bản số … Tiếp tục đọc

Kế hoạch tổ chức triển khai hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5 (2018-2019)

Ngày 24 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 1605/QĐ-UBND về triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5 (2018 – 2019) (sau đây gọi chung là … Tiếp tục đọc

Bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên

Ngày 19 tháng 9 năm 2018 Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 27/2018/ TT-BCT về việc Bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 … Tiếp tục đọc

Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020 tầm nhìn đến năm 2030

1635/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020 tầm nhìn đến năm 2030. Với các mục tiêu cụ thể: Mục tiêu về giảm phát thải khí nhà kính: Đến năm … Tiếp tục đọc

Kết quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh của Sở Công Thương Bắc Kạn

Thứ nhất, về kết quả đạt được: – Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại đơn vị được triển khai có hiệu quả là do có sự chỉ đạo, quan tâm … Tiếp tục đọc