Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ, năm 2019

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020

Nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 mà Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã giao cho ngành công thương tại Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND … Tiếp tục đọc

Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020 – 2024

Ngày 12/12/2019 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1797 về việc phê duyệt Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh … Tiếp tục đọc

Đẩy mạnh công tác hướng dẫn quy trình xuất nhập khẩu hàng thủy sản đông lạnh sang thị trường Trung Quốc

Ngày 17 tháng 12 năm 2019 Bộ Công Thương ban hành Công văn số 9666/BCT-AP về việc đẩy mạnh công tác hướng dẫn quy trình xuất nhập khẩu hàng thủy sản đông lạnh sang thị trường Trung Quốc. (Chi tiết … Tiếp tục đọc

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 cho ngành công thương

Năm 2019, tình hình kinh tế xã hội cả nước nói chung và Bắc Kạn nói riêng có nhiều chuyển biến, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng … Tiếp tục đọc

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Công nghiệp – Thương mại tháng 11 năm 2019

Công nghiệp – Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 11/2019 ước đạt 118.555 triệu đồng, tăng 3,08% so với tháng trước, tăng 7,43% so với tháng cùng kỳ … Tiếp tục đọc

Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sau hơn 02 năm triển khai thực hiện, đến … Tiếp tục đọc

Chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa và biện pháp bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 phê duyệt Phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa và biện pháp bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ cuối năm … Tiếp tục đọc