Kết quả hoạt động công nghiệp – thương mại tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

1.Về công nghiệp – Về giá trị sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 4/2019 ước đạt 92.714 triệu đồng, tăng 4,945% so với … Tiếp tục đọc

Thông báo triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn

THÔNG BÁO     Triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn. Từ tháng 4/2019, BHXH Việt Nam triển khai “Hệ thống tương tác … Tiếp tục đọc

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 và dự toán năm 2019

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 và Thông tư số 90/2018/TT-BTCBTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 hướng … Tiếp tục đọc

Tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản tỉnh Bắc Kạn và giải pháp phát triển thị trường nông sản trong thời gian tới

Trong những năm qua, ngành nông nghiệp của tỉnh Bắc Kạn đã từng bước phát triển. Với việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn giống cây trồng phù hợp, mở … Tiếp tục đọc

Giải pháp tiêu thụ cây dong riềng và cây nghệ trên địa bàn tỉnh năm 2019

Năm 2018, toàn tỉnh đã trồng được 1.040 ha dong riềng đạt 109% kế hoạch, sản lượng ước đạt khoảng 72.000 tấn củ. Tuy nhiên, người trồng dong riềng đã gặp một số khó khăn trong khâu tiêu thụ do … Tiếp tục đọc

Công ty Điện lực Bắc Kạn xây dựng Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” cấp Tỉnh năm 2019

Với mục tiêu kêu gọi ý thức tiết kiệm điện của người dân, để người dân hiểu rõ sự cần thiết và chú trọng tới việc phải sử dụng điện một cách tiết kiệm và hợp lý; Trang bị kiến … Tiếp tục đọc

Mời tham gia Hội thảo Kết nối doanh nghiệp Việt Nam với chuỗi cung ứng của Tập đoàn AEON

Nhằm tiếp tục triển khai Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp  Việt Nam tham gia trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài đến 2020″ và thực hiện cam kết tại Biên bản ghi nhớ (MOU) ký giữa Bộ … Tiếp tục đọc