Đại hội Hội Doanh nhân OCOP tỉnh Bắc Kạn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024

Hội Doanh nhân OCOP tỉnh Bắc Kạn được thành lập theo Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh. Đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương làm việc tại xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn thăm nắm tình hình thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM

Thực hiện Công văn số 2656-CV/TU ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc phân công giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 – 2020. Trong đó, giao Sở Công Thương … Tiếp tục đọc

Thông báo hỗ trợ doanh nghiệp, HTX xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng

Thực hiện Quyết định số 4618/QĐ-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2019, theo đó … Tiếp tục đọc

Thu mua, cấp đông thịt lợn sạch là giải pháp cần thiết để bình ổn thị trường

Chiều ngày 30/5/2019, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đồng chủ trì cuộc họp về xây dựng cơ … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương triển khai hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7 đối với các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục và lộ trình các xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2020, trong năm 2019 tỉnh Bắc Kạn … Tiếp tục đọc

Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2009 – 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Kế hoạch số 653/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 09/10/2019 của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” về tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt … Tiếp tục đọc

Kết quả hoạt động Công nghiệp – Thương mại tháng 5 năm 2019

1.Về công nghiệp – Về giá trị sản xuất công nghiệp Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 5/2019 ước đạt 98.316 triệu đồng, tăng 3,67% so với … Tiếp tục đọc

Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Công Thương

Thực hiện Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành … Tiếp tục đọc

mời tham gia hội chợ khu vực phía nam năm 2019 tại Bà Rịa Vũng Tầu

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại Công văn số 2300/UBND- KTTCKT ngày 06/5/2019 về việc mời tham gia hội chợ khu vực phía nam năm 2019; Công văn số 376/UBND-VP ngày 22/4/2019 của … Tiếp tục đọc