Triển khai “Dự án mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm” tại tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Hợp đồng số 0217/HĐ-MHTĐ ngày 26/6/2017 giữa Bộ Công Thương và Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc “Xây dựng và tổ chức thực hiện Dự án mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực … Tiếp tục đọc

Quán triệt công chức, viên chức, người lao động chọn lọc, khai thác các tiện ích mạng xã hội

Thực hiện Công văn số 5238/UBND-THVX ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường khai thác các tiện ích và quản lý hoạt động của mạng xã hội, Sở Công … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý chợ và kiến thức kinh doanh quy mô hộ gia đình

Nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020” và Quyết … Tiếp tục đọc

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

Trong tháng 8, 9 năm 2017, theo nguồn tin phản ảnh của người dân, Chi cục Quản lý thị trưởng tỉnh đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiến hành kiểm tra, kiểm soát … Tiếp tục đọc

BỘ CÔNG THƯƠNG TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ VÀ TÔN VINH CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP QUỐC GIA NĂM 2017

Sáng ngày 20/9/2017 Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ công bố và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2017 tại Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia, … Tiếp tục đọc

CÔNG TÁC QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN NGÀNH NĂNG LƯỢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Bắc Kạn là tỉnh miền núi nằm ở trung tâm nội địa vùng Đông Bắc Bắc Bộ có diện tích tự nhiên 485.996 ha chiếm 1,47% diện tích cả nước; dân số toàn tỉnh là 311.000 người, Bắc Kạn có … Tiếp tục đọc

Công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 9 tháng đầu năm 2017

Hiện nay, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày càng nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, đơn vị cũng như người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Năm 2017, thực hiện Kế hoạch … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và xử lý theo quy định phát luật đối với hoạt … Tiếp tục đọc

Ban hành Quy định Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Theo quy định tại Luật Giá ngày 20/6/2012; Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính … Tiếp tục đọc

Kết quả kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Văn bản số 3989/UBND-KT ngày 17/8/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo tinh thần chỉ đạo … Tiếp tục đọc