Kết quả kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu tháng 4 năm 2017

Bắc Kạn là tỉnh miền núi vùng cao, dân tộc thiểu số chiếm hơn 80% nên hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu thủ công chủ yếu và tự phát theo hộ gia đình. Hoạt động kinh doanh rượu thủ … Tiếp tục đọc

Kết quả kiểm tra, kiểm soát thị trường Phòng, chống dịch cúm gia cầm tháng 4 năm 2017

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, hoạt động kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm không có biến động; hoạt động mua bán gia cầm chủ yếu sôi động tại các … Tiếp tục đọc

Kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật của các nhà máy thủy điện năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-SCT ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Sở Công Thương Bắc Kạn về kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật của các Nhà máy thuỷ điện trên địa bàn tỉnh … Tiếp tục đọc

Chương trình thay bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn compact tại xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Công Thương về việc tổ chức sự kiện Giờ trái đất năm 2017, nhằm góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới đồng thời hưởng ứng chủ trương tiết … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị hướng dẫn việc áp dụng, duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo tiêu chuẩn TCVN ISO là mô hình về phương pháp quản lý, là công cụ hỗ trợ để các cơ quan … Tiếp tục đọc