Hội nghị kết nối cung cầu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn

Sáng ngày 18/11, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị Kết nối cung cầu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn năm 2017. Dự Hội nghị có đại diện Bộ Công Thương, Bộ Nông … Tiếp tục đọc

Hoạt động tiêu thụ dong riềng mùa vụ năm 2017

Năm 2017, chính quyền các cấp, các ngành của tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ bà con nhân dân trồng cây dong riềng. Kết quả, diện tích trồng dong riềng năm 2017 đạt 907 … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương ban hành Quy chế quản lý khai thác hệ thống thông tin, an toàn bảo mật thông tin, sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu, thư điện tử trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử

Ngày 30 tháng 10 năm 2017 Sở Công Thương ban hành Quyết định số 232/QĐ-SCT Về việc ban hành Quy chế quản lý khai thác hệ thống thông tin, an toàn bảo mật thông tin, sử dụng phần mềm cơ … Tiếp tục đọc

Đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5188/UBND-TCD ngày 20 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp tổ chức Hội nghị cấp … Tiếp tục đọc

Công tác quản lý nhà nước trong hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại tại địa phương

Căn cứ Công văn số 2001/XTTTM-QLXTTM ngày 28/9/2017 của Cục Xúc tiến thương mại về việc triển khai công tác quản lý nhà nước trong hoạt động hội chợ triển lãm thương mại tại địa phương. Thực hiện công tác … Tiếp tục đọc

Triển khai “Dự án mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm” tại tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Hợp đồng số 0217/HĐ-MHTĐ ngày 26/6/2017 giữa Bộ Công Thương và Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc “Xây dựng và tổ chức thực hiện Dự án mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực … Tiếp tục đọc

Quán triệt công chức, viên chức, người lao động chọn lọc, khai thác các tiện ích mạng xã hội

Thực hiện Công văn số 5238/UBND-THVX ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường khai thác các tiện ích và quản lý hoạt động của mạng xã hội, Sở Công … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý chợ và kiến thức kinh doanh quy mô hộ gia đình

Nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020” và Quyết … Tiếp tục đọc

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

Trong tháng 8, 9 năm 2017, theo nguồn tin phản ảnh của người dân, Chi cục Quản lý thị trưởng tỉnh đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiến hành kiểm tra, kiểm soát … Tiếp tục đọc