Tình hình triển khai thực hiện công tác xúc tiến thương mại Quý IV năm 2017

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh về công tác xúc tiến thương mại được quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn … Tiếp tục đọc

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” của ngành Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Kế hoạch số 400/KH-UBND ngày 27/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, NhằmpPhát động và triển khai hiệu … Tiếp tục đọc

Thông báo đăng ký đề xuất các đề tài/dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện kế hoạch năm 2019

Thực hiện Văn bản số 6152/UBND-XDCB ngày 08 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai, thực hiện Văn bản số 11269/BCT-KHCN ngày 29/11/2017 của Bộ Công Thương về việc đăng ký đề xuất nhiệm … Tiếp tục đọc

Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 của Sở Công Thương Bắc Kạn

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018  Về Công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 955.344 triệu đồng. Tỷ lệ số hộ dùng điện lưới quốc gia đạt 97%. Về Thương mại: Tổng … Tiếp tục đọc

Triển khai Chỉ thị số 14/CT-BCT ngày 07/11/2017 của Bộ Công Thương và tình hình thị trường cung cầu, giá cả hàng hoá dịp cuối năm

Thực hiện nội dung Chỉ thị số 14/CT-BCT ngày 07/11/2017 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2017 và dịp tết Nguyên đán Mậu … Tiếp tục đọc

Vai trò của địa phương, doanh nghiệp và những thời cơ, thách thức của tỉnh Bắc Kạn trong tiến trình Hội nhập kinh tế quốc tế thế hệ mới

Bắc Kạn là tỉnh miền núi nằm sâu trong nội địa vùng Đông Bắc Bắc Bộ có diện tích tự nhiên 485.996 ha chiếm 1,47% diện tích cả nước; dân số toàn tỉnh là 311.000 người, Bắc Kạn có 8 … Tiếp tục đọc

Tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh tiến độ triển khai kinh doanh xăng sinh học E5 RON92

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có 24/85 cửa hàng xăng dầu triển khai thực hiện kinh doanh xăng sinh học E5. Trong đó, Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn và Chi nhánh … Tiếp tục đọc

Triển khai thực hiện Dự án “Mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, việc quản lý, phát triển chợ trên địa bàn tỉnh tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống mạng lưới chợ cơ bản được phân bố hợp lý, phù hợp với điều kiện địa hình, địa … Tiếp tục đọc