Khai mạc Hội chợ văn hoá Thương mại Bắc Kạn năm 2012

Tối ngày 20/02/2012, tại Sân Quảng trường trung tâm thị xã Bắc Kạn, Trung tâm xúc tiến Đầu tư- Thương mại và Du lịch Bắc Kạn đã phối hợp với Công ty TNHH Thương mại Quỳnh Anh Việt Nam tổ chức … Tiếp tục đọc

Bộ Công Thương hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ thực hiện Đề án Thực thi Hiệp định rào cản kỹ thuật thương mại giai đoạn 2011 – 2015

Ngày 20 tháng 2 năm 2012, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 1138/BCT-KHCN về việc hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ thực hiện Đề án Thực thi Hiệp định rào cản kỹ thuật thương mại giai đoạn … Tiếp tục đọc

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

Đứng trước tình hình mặt hàng  xăng dầu hiện nay trên thị trường có dấu hiệu về vấn đề chất lượng không đảm bảo ảnh hưởng đến người tiêu dùng, ngày 13/01/2012 Bộ Công Thương ban hành công văn số … Tiếp tục đọc

Kết quả Hoạt động Công nghiệp – Thương mại tháng 01 năm 2012

Về Công nghiệp Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá cố định 1994) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 01 năm 2012 ước đạt 17.970 triệu đồng, bằng 71,87% so với cùng kỳ năm 2011. Chỉ số … Tiếp tục đọc