Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển Thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2020

Ngày 04 tháng 10 năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Thương mại tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, cụ thể: 1. Quyết định số 1819/QĐ-UBND … Tiếp tục đọc

Hệ thống ngân hàng thực hiện Nghị quyết 11 gắn với ưu tiên vốn cho nông nghiệp, nông thôn

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 11 về những giải pháp chủ yếu kiềm chế lạm phát, hệ thống Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã triển khai đồng bộ các nội dung, giải pháp … Tiếp tục đọc