Kết quả kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2011

Thực hiện kế hoạch số 486/KH-SCT ngày 14/6/2011 của Sở Công Thương về việc kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2011, Sở Công Thương thành lập đoàn kiểm tra và đã … Tiếp tục đọc

Công tác triển khai việc điều tiết cung cầu các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Chỉ thị số:10/CT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc điều tiết cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm kết hợp hợp lý, gắn sản xuất trong nước với điều hành … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương Bắc Kạn kiểm tra tiến độ thi công Nhà máy Điện phân chì kẽm Bắc Kạn thuộc Công ty TNHH Ngọc Linh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 40/TB-UBND ngày 25/4/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Du tại buổi kiểm tra tiến … Tiếp tục đọc

Hội nghị trực tuyến về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Chiều ngày 07/7/2011, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Thông tư liên tịch số 26/2011/ TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của liên Bộ Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính hướng … Tiếp tục đọc