Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Văn bản số 3188/UBND-KTTCKT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương Bắc Kạn tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước nhân dịp Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Công Thương tích cực tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại … Tiếp tục đọc

Bắc Kạn thực hiện nhân rộng mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2020 – 2025

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có tổng số 65 chợ. Trong đó, phân theo hạng chợ bao gồm: 01 chợ hạng 1; 04 chợ hạng 2; 60 chợ hạng 3. Nhìn chung các chợ được đầu tư … Tiếp tục đọc

Kết quả thực hiện Kế hoạch chuyên đề kiểm tra hoạt động, kinh doanh sản phẩm thuốc lá

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 355 cơ sở được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá, trong đó: 02 doanh nghiệp được cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá; 353 cơ sở được … Tiếp tục đọc

THÔNG BÁO: Tiếp tục mời nộp hồ sơ đề xuất đầu tư Quỹ Xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp (APIF) thuộc dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Quỹ Xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp (APIF) ban hành theo Quyết định số 1894/QĐ-BCĐ ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Ban Chỉ đạo dự án CSSP tỉnh Bắc … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và để đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2019, ngày 09/7/2019 Sở Công Thương Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu … Tiếp tục đọc

Mời tham gia hội nghị kết nối Cung – cầu hàng hóa Bắc Trung Bộ tại Nghệ An năm 2019

Mời tham gia hội nghị kết nối Cung – cầu hàng hóa Bắc Trung Bộ tại Nghệ An năm 2019 Hội nghị tổ chức nhằm mục tiêu tăng cường liên kết các vùng, miền, trao đổi hợp tác tiêu thụ … Tiếp tục đọc