Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 của Sở Công Thương

Nhìn chung, công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2018 đã được đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ … Tiếp tục đọc

Kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” tỉnh Bắc Kạn

Ngày 27 tháng 6 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1085/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ … Tiếp tục đọc

UBND tỉnh Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

            Theo kết quả khảo sát cuộc điều tra Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2018 của Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao công bố, chỉ sau một năm, tỉ lệ người tiêu dùng Việt yêu thích … Tiếp tục đọc

Kết quả hoạt động công nghiệp – thương mại 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngay từ đầu năm 2018, được sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và sự phối hợp triển khai của các ngành, các cấp và các địa phương trong tỉnh đã triển khai, chỉ đạo thực hiện … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương Bắc Kạn triển khai thực hiện Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 15/6/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí. Nghị định này áp dụng đối với thương nhân theo quy định của Luật Thương mại và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến … Tiếp tục đọc

Tỉnh Bắc Kạn triển khai Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018

Với mục đích xác định được Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (gọi tắt là Chỉ số hài lòng về … Tiếp tục đọc

Thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025, với mục tiêu tổng quát: Chương trình hành động … Tiếp tục đọc

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Ngày 14 tháng 6 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 988/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết hội nghị … Tiếp tục đọc

Thông báo danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở Công Thương cung cấp dịch vụ công mức độ 2 và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017; Thực hiện Công … Tiếp tục đọc