Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “ Giờ trái đất” năm 2012 tỉnh Bắc Kạn.

Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, nhằm góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới đồng thời hưởng ứng chủ trương tiết kiệm điện của Nhà nước, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức một số hoạt … Tiếp tục đọc

Thông báo khai giảng lớp tập huấn Kiểm tra viên điện lực năm 2012

Thực hiện Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp … Tiếp tục đọc

Đưa nông sản vào hệ thống phân phối: Doanh nghiệp chưa mặn mà

 Liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản hạn chế, doanh nghiệp (DN) chế biến chưa mặn mà với thị trường trong nước…; dẫn đến tình trạng nông sản đang mất dần vị thế ngay trên “sân nhà”. “Ngại” thị … Tiếp tục đọc

Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

Ngày 12/4/2012, tại trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn, Ban Thường vụ Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh đã mở hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá … Tiếp tục đọc

Bộ Công Thương chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn

 Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường, khó dự báo, để chủ động đối phó với thiên tai năm 2012 và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2012 của … Tiếp tục đọc