Phê duyệt điều chỉnh danh mục và lộ trình các xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020

Ngày 11 tháng 10 năm 2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1703/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục và lộ trình các xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn … Tiếp tục đọc

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Công Thương Bắc Kạn năm 2018

Ngày 10 tháng 10 năm 2018, Sở Công Thương Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-SCT về Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia … Tiếp tục đọc

THÔNG BÁO Về việc tổ chức bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2019

Chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao được khởi xướng từ năm 1997, do Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức đến nay đã tạo được vị thế quan trọng đối với cộng đồng doanh … Tiếp tục đọc

Thực trạng công nghiệp chế biến nông, lâm sản giai đoạn 2015-2017 và định hướng phát triển đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thứ nhất, thực trạng phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản giai đoạn 2015-2017 trên địa bàn tỉnh: – Thực trạng ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản: + Trên địa bàn tỉnh hiện có 06 nhà … Tiếp tục đọc

Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Quyết định số 2228/QĐ-BNN-VPĐP ngày 01/6/2017 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. … Tiếp tục đọc

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức sự kiện “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm cam, quýt và các đặc sản Bắc Kạn tại Hà Nội năm 2018”

Ngày 19/9/2018 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 399/KH-UBND về việc tổ chức sự kiện “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm cam, quýt và các đặc sản Bắc Kạn tại Hà Nội năm 2018”. Kế hoạch nhằm mục đích … Tiếp tục đọc

Quy định việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng.

Ngày 28 tháng 8 năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 05-QĐi/TW quy định việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng. Theo Quy định … Tiếp tục đọc

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các đơn vị thuộc Sở Công Thương; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương của phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 20 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các đơn vị thuộc Sở Công Thương; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo … Tiếp tục đọc

Tổ chức lớp đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Sáng ngày 17/9/2018, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức lớp đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp … Tiếp tục đọc