Tọa đàm kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2018)

Hòa chung không khí phần khởi và tự hào của phụ nữ cả nước kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày 19-10-2018, Công đoàn cơ sở Sở Công Thương đã tổ chức … Tiếp tục đọc

Khai trương Trung tâm phân phối nông sản thực phẩm an tỉnh Bắc Kạn

Ngày 19/10/2018, tại số nhà 515, tổ 11c, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, Trung tâm phân phối nông sản thực phẩm an toàn đã tổ chức khai trương. Đây là điểm phân phối, bán lẻ các sản phẩm nông … Tiếp tục đọc

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1752/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Hướng dẫn kèm theo Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 09/11/2017

Thực hiện kiến nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 61/BC-HĐND ngày 12/7/2018 về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn … Tiếp tục đọc

Xin ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Căn cứ Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2018. Theo đó, Sở Công Thương được giao nhiệm vụ tham … Tiếp tục đọc

Mời tham gia hội chợ Công Thương khu vực Đồng bằng Sông Hồng – Vĩnh Phúc 2018

Sở Công Thương nhận được Văn bản số 1067/SCT-XTTM ngày 25/9/ 2018 của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc về việc mời tham gia hội chợ Công Thương khu vực Đồng bằng Sông Hồng – Vĩnh Phúc 2018. – Thời … Tiếp tục đọc

Mời tham gia hội chợ Kinh tế Thương mại Biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) lần thứ 18, năm 2018

Hội chợ Kinh tế Thương mại Biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) lần thứ 18, năm 2018 do Sở Thương mại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc phối hợp với UBND tỉnh Lài Cai, Việt Nam chỉ đạo tổ chức … Tiếp tục đọc

Phát động thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 -2024.

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội lần thứ IX MTTQ Việt Nam, góp phần … Tiếp tục đọc

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn, giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 – 2020; ngày 06 tháng 9 năm 2018, … Tiếp tục đọc

Triển khai Dự án An toàn thực phẩm thuộc Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số trên địa bàn tỉnh năm 2018

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có trên 6.232 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bao gồm: Cơ sở sản xuất, chế biến là 1.854; cơ sở kinh doanh là 2.740; cơ sở dịch vụ ăn uống là … Tiếp tục đọc