LẤY Ý KIẾN THAM GIA GÓP Ý CHO DỰ THẢO ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2025, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Văn bản số 3600/UBND-KT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn … Tiếp tục đọc

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Giá trị sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017 ước đạt 901.264 triệu đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2016. Giá … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về ATTP ngành Công Thương

Căn cứ Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn … Tiếp tục đọc

Thông báo khai giảng lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2018.

 Căn cứ nhu cầu đăng ký tham gia huấn luyện của các đơn vị. Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn tổ chức lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng, cụ thể như  … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2018

Nhằm hướng dẫn và phổ biến các văn bản qui phạm pháp luật về kinh doanh LPG và kiến thức về kỹ thuật an toàn trong quá trình vận chuyển, lắp đặt chai chứa LPG nhằm giúp người điều khiển … Tiếp tục đọc

Thông báo đăng ký đề xuất các đề tài/dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện kế hoạch năm 2019

Thực hiện Văn bản số 6152/UBND-XDCB ngày 08 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai, thực hiện Văn bản số 11269/BCT-KHCN ngày 29/11/2017 của Bộ Công Thương về việc đăng ký đề xuất nhiệm … Tiếp tục đọc

Thông báo đăng ký đề xuất thực hiện dự án công nghiệp công nghệ cao năm 2019

Thực hiện Văn bản số 6153/UBND-XDCB ngày 08 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai, thực hiện Văn bản số 11097/BCT-KHCN ngày 24/11/2017 của Bộ Công Thương. Sở Công Thương thông báo để các … Tiếp tục đọc

Tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh tiến độ triển khai kinh doanh xăng sinh học E5 RON92

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có 24/85 cửa hàng xăng dầu triển khai thực hiện kinh doanh xăng sinh học E5. Trong đó, Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn và Chi nhánh … Tiếp tục đọc

Công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035

Sở Công Thương được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập Đề án Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 (Quy hoạch), để lập đề án Quy hoạch Sở Công Thương … Tiếp tục đọc