Tăng cường làm việc với cơ sở để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương

Sáng ngày 20/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải và Phó Chủ tịch Thường trực Nông Văn Chí đồng chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến của UBND tỉnh với sở ngành và các huyện, thành phố để … Tiếp tục đọc

Bắc Kạn họp đánh giá kết quả sản xuất đối với cây thuốc lá và dong riềng

Ngày 21/7/2017, UBND tỉnh đã tổ chức họp để đánh giá kết quả sản xuất và tiêu thụ thuốc lá vụ xuân; bàn giải pháp chế biến, tiêu thụ dong riềng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Phó Chủ tịch … Tiếp tục đọc

Tổ chức Hội nghị phổ biến các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thực hiện Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020 và Quyết định … Tiếp tục đọc

THƯ MỜI THAM GIA PHIÊN CHỢ HÀNG VIỆT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA NĂM 2017 TẠI TỈNH BẮC KẠN

Thực hiện Quyết định số 137/QĐ-BCT ngày 16/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017. Theo đó Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương Bắc Kạn tổ chức Hội nghị phổ biến về Điểm bán hàng Việt, kết nối giao thương tại thành phố Bắc Kạn

Ngày 28 tháng 6 năm 2017, Sở Công Thương Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Phổ biến về Điểm bán hàng Việt, kết nối giao thương giữa các đơn vị tham gia cho các tổ chức, cá nhân sản xuât, … Tiếp tục đọc

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp & PTNT và Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương tổ chức lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Thực hiện Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng. Ngày 09/6/2017, Sở Công Thương đã tổ chức lớp huấn luyện kỹ thuật … Tiếp tục đọc

Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược

Để thực hiện các nội dung của Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược) Bộ Công … Tiếp tục đọc