Triển khai thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030

Ngày 01 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTg của về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng … Tiếp tục đọc

Thành lập Tổng cục Quản lý thị trường theo hướng tinh gọn hiệu quả

Ngày 10/8, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương. Quyết định … Tiếp tục đọc

Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc và Lễ công bố bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2018

Thực hiện chương trình Khuyến công Quốc gia năm 2018 được Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định số 4768/QĐ-BCT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, tỉnh Nghệ An đã đăng cai tổ chức chuỗi sự kiện … Tiếp tục đọc

Lễ trao giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 29/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2018; Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của Ủy … Tiếp tục đọc

Sở Công Thương Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn Thương mại điện tử năm 2018

Thực hiện Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020; trong 02 ngày 26 – … Tiếp tục đọc

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn cả nước của Bộ Công Thương

6 tháng đầu năm 2018, Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, các công trình cơ sở hạ tầng được xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp … Tiếp tục đọc

Tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và … Tiếp tục đọc