Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn, giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 – 2020; ngày 06 tháng 9 năm 2018, … Tiếp tục đọc

Triển khai Dự án An toàn thực phẩm thuộc Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số trên địa bàn tỉnh năm 2018

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có trên 6.232 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bao gồm: Cơ sở sản xuất, chế biến là 1.854; cơ sở kinh doanh là 2.740; cơ sở dịch vụ ăn uống là … Tiếp tục đọc

Phê duyệt điều chỉnh danh mục và lộ trình các xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020

Ngày 11 tháng 10 năm 2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1703/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục và lộ trình các xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn … Tiếp tục đọc

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Công Thương Bắc Kạn năm 2018

Ngày 10 tháng 10 năm 2018, Sở Công Thương Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-SCT về Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia … Tiếp tục đọc

THÔNG BÁO Về việc tổ chức bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2019

Chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao được khởi xướng từ năm 1997, do Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức đến nay đã tạo được vị thế quan trọng đối với cộng đồng doanh … Tiếp tục đọc

Thực trạng công nghiệp chế biến nông, lâm sản giai đoạn 2015-2017 và định hướng phát triển đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thứ nhất, thực trạng phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản giai đoạn 2015-2017 trên địa bàn tỉnh: – Thực trạng ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản: + Trên địa bàn tỉnh hiện có 06 nhà … Tiếp tục đọc

Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Quyết định số 2228/QĐ-BNN-VPĐP ngày 01/6/2017 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. … Tiếp tục đọc

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức sự kiện “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm cam, quýt và các đặc sản Bắc Kạn tại Hà Nội năm 2018”

Ngày 19/9/2018 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 399/KH-UBND về việc tổ chức sự kiện “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm cam, quýt và các đặc sản Bắc Kạn tại Hà Nội năm 2018”. Kế hoạch nhằm mục đích … Tiếp tục đọc

Quy định việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng.

Ngày 28 tháng 8 năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 05-QĐi/TW quy định việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng. Theo Quy định … Tiếp tục đọc

Trang 1 / 6712345...102030...Trang cuối »